شرایط و مزایای بیمه عمر و پس انداز

اندیشه پس انداز چه زیبا می تواند باشد دره نگام بهره برداری از آن : ازدواج فرزندان، خرید مسکن، سفرهای زیارتی و سیاحتی، تأمین هزینه تحصیلات عالی فرزندان، تهیه جهیزیه و ایجاد سرمایه برای کار و آرامش اقتصادی در آینده ای که خواهد آمد با سرمایه گذاری در طرح جامع بیمه زندگی در معتبرترین و با سابقه ترین شرکت بیمه آرامش خاطر برای شما و فرزندانتان بدست خواهد آمد.

از دیگر مزایای طرح جامع سرمایه گذاری در بیمه زندگی یا همان بیمه عمر:
  • آموزش پس انداز و سرمایه گذاری مخصوصاً برای فرزندان
  • سرمایه گذاری با سود تضمین شده بهمراه پوشش های متنوع بیمه ای
  • مستمری مکمل بازنشستگی
  • معافیت مالیاتی (هم سرمایه نهایی وهم اقساط پرداختی)
  • بهینه ترین سرمایه گذاری با سرمایه های اندک
  • قدرت همسویی با نرخ تورم
  • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی
  • حمایت از خانواده در صورت فوت و حادثه سرپرست خانواده
  • استفاده از سرمایه در زمانهای دلخواه از طریق دریافت وام سریع و کم بهره