بیمه اشخاص
image

سلامتی و زندگی افراد همواره در معرض خطرها و حوادث گوناگون قرار دارد . بیمه های اشخاص، عوارض مالی ناشی از این خطرات را جبران می کند و باعث آرامش خاطر شخص قبل از حادثه می شود.

بیمه های اشخاص شامل سه پوشش اصلی است که عبارتند از:

بیــــــمه عمـــر

این بیمه از رشته های بسیار مهم در بیمه های اشخاص است . هدف در بیمه عمر آرامش خاطر در آینده از طریق تأمین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا خدای ناکرده پس از فوت وی می‌باشد. به عبارت دیگر بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن شرکت بیمه متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه شده، سرمایه ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده کننده که در بیمه نامه قید گردیده است پرداخت نماید.

انواع بیمه عمر عبارتند از:

 • بیمه عمر زمانی
 • بیمه عمر مانده بدهکار
 • بیمه عمر و پس انداز
 • بیمه تمام عمر

بیمه عمر زمانی: این نوع بیمه برای افرادی مناسب است که فوت آنها در مدت معینی باعث زیان های مالی به بازماندگان شود چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه به هر علت (اعم از بیماری یا حادثه) فوت کند و حق بیمه ها تا تاریح فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت خواهد شد ولی اگر بیمه شده در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه گر تعهدی نخواهد داشت و حق بیمه ها قابل برگشت نیست . امتیاز این بیمه ناچیز بودن حق بیمه آن می باشد . بنابراین این بیمه برای یک سال یا مدت طولانی تر صادر می شود بیمه عمر زمانی به دو صورت انفرادی و گروهی انجام می شود که در بیمه های عمر گروهی، تخفیفاتی نسبت به بیمه عمر انفرادی در نظر گرفته می شود.

بیمه عمر مانده بدهکار: افرادی که از مراکز مختلف مانند بانک ها وام دریافت می کنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمایند، بیمه گر بقیه اقساط وام را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه موسسه وام دهنده و یا استفاده کننده ای که در بیمه نامه قید شده باشد پرداخت کرده و از مورد وثیقه وام گیرنده فک رهن بعمل خواهد آورد. امتیاز این بیمه نامه این است که حق بیمه این نوع بیمه بسیار نازل بوده در صورتیکه پرداخت حق بیمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بیمه،‌ دو سوم مدت وام است .

بیمه عمر و پس انداز: در این بیمه چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت نماید در صورتیکه حق بیمه ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرمایه ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تأمین شده باشد به ذینفع پرداخت نماید و چنانچه این بیمه نامه تا پایان مدت ادامه یابد سرمایه مندرج در بیمه نامه باضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تأمین شده باشد به ذینفع پرداخت می شود.

برخی از انواع بیمه های عمر و پس انداز عبارتند از :

 • بیمه آتیه فرزندان: سرمایه گذاری، خرید مسکن، جهیزیه، تأمین هزینه تحصیل فرزندان
 • بیمه تأمین خانواده: هدف از این بیمه تأمین سرمایه ای مناسب برای ادامه زندگی خانواده در زمان کهولت و یا فوت بیمه شده می باشد.
 • بیمه مهریه: این طرح به منظور ایجاد تحکیم بیشتر خانواده ها و با هدف امکان پرداخت مهریه از طرف شوهر به همسر در طول زندگی مشترک تهیه گردیده است.

بیمه تمام عمر: مدت این بیمه نامحدود می باشد. بیمه گر در ازا دریافت حق بیمه بطور مادام العمر متعهد می شود که هر زمان و به هر علت بیمه شده فوت کند سرمایه مندرج در بیمه نامه را به اضافه سرمایه ای که ممکن است از محل مشارکت در منافع تأمین شده به استفاده کننده بپردازد. پرداخت حق بیمه تمام عمر به صورت دائم یا محدود است .


بیــــــمه حـــوادث

موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود. در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است. این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه های بستری و ... متفاوت است.
اما بیمه های حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند.

انواع بیمه حوادث عبارتند از :

 • بیمه حوادث گروهی
 • بیمه حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث خانواده
 • بیمه حوادث خارج از کشور

بیمه حوادث گروهی: بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم میگردد که به اهم آن اشاره می شود.

 • بیمه حوادث ۲۴ ساعته
 • بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
 • بیمه حوادث ایام ماموریت
 • بیمه حوادث ورزشی
 • بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
 • بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث انفرادی : در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.
طبقه یک: این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد.
طبقه دوم: افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران.
طبقه سوم : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین آلات و ادوات صنعتی کارمی کنند مانند : کشاورزان، رانندگان وسائط نقلیه سبک، کارگران ساختمانی.
طبقه چهارم: افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی، پرسکار فلز، دکل بند ماموران آتش نشانی.
طبقه پنجم: افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان، کارگران معادن زیرزمینی.

بیمه حوادث خانواده :در این نوع بیمه نامه کلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعته تحت پوشش بیمه نامه حوادث خانواده قرار دارند.

بیمه حوادث خارج از کشور: این بیمه نامه که برای اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می دهد.

مزایای بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور:

 • تأمین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن و انتقال جسد به ایران
 • تأمین هزینه های فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی
 • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت پزشکی
 • همکاری و راهنمائی در صورت سرقت یا مفقود شدن گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارک مسافرتی
 • استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار

بیمه نامه حوادث خطرات ذیل را در صورت حادثه پوشش می ‎دهد:
 • پوششهای اصلی بیمه حادثه شخصی شامل فوت، نقص عضو و از کار افتادگی کامل و دائم می‎باشد.
 • پوشش تبعی و یا تکمیلی، شامل: هزینه های پزشکی، پوشش بیمه حوادث خانواده (جهت همسر و فرزندان بیمه شده)، پوشش زمین لرزه و

استثنائات در بیمه حوادث: موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
 • خودکشی و یا اقدام به آن
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می‎شود
 • مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد
 • فوت بیمه شده بعلت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

بیمه درمان

بیمه درمان شاخه ای از بیمه های اشخاص می باشد در این نوع بیمه افراد شاغل در یک سازمان و خانواده آنها به صورت گروهی تحت پوشش قرار می گیرند تا در صورت بستری شدن در بیمارستان و یا انجام اعمال جراحی، هزینه معالجات تا مبلغ معین و توافق شده مازاد بر سهم بیمه گر اول (خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی) پرداخت شود.

انواع پوشش ها در این زمینه عبارتند از:

 • جبران هزینه های بستری و جراحی بیمه شدگان در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) با بیشتر از ۶ ساعت بستری، آنژیو گرافی قلب و انواع سنگ شکن .
 • جبران هزینه زایمان به صورت طبیعی یا سزارین
 • هزینه های پاراکلینیکی(تشخیصی): انواع سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، اکوکاردیوگرافی ،انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، تست ورزش، نوارعضله، نوارعصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم
  جراحیهای مجاز سرپائی شامل: گچگیری، بخیه، ختنه، شکستگی ها، کرایوتراپی، اکزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی
 • هزینه اعمال جراحی مهم مانند: جراحی قلب، مغز و اعصاب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان، پیوند کبد و پیوند ریه.
 • هزینه رفع عیوب انکساری چشم.
 • پرداخت هزینه های مربوط به جابجایی بیمار با آمبولانس در موارد شهری و بین شهری

جهت مشاوره رایگان همین امروز با شماره تلفن 9-88061368 تماس حاصل فرمایید.


مزایای قرارداد عمر و حوادث گروهی

مزایای بیمه عمر

 • آموزش پس انداز و سرمایه گذاری
 • قابلیت سرمایه گذاری با سرمایه های اندک و دستیابی به سرمایه های بزرگ
 • انعطاف پذیری در پرداخت حق بیمه با توجه به نرخ تورم
 • مکمل بازنشتگی مطمئن برای نیمه دوم زندگی
 • پوشش از کار افتادگی و بیماریهای خاص
 • آرامش خاطر خود و خانواده در صورت فوت
 • آرامش خاطر بیمه شده و خانواده در صورت بروز حوادث
 • سرمایه گذاری مطمئن و زود بازده نزد شرکت سهامی بیمه ایران

مزایای بیمه درمان تکمیلی

مقابله با هزینه های سنگین پزشکی و اعمال جراحی و حمایت گروههای شغلی از تک تک افراد و همکاران

مزایای بیمه مسافرتی

یک اتفاق واقعی که برای شخص مدیر عامل اتفاق افتاد
در سفر به کشور تایلند یک موتور سیکلت اجاره کردم وقتی در خیابانهای پاتایا مشغول رانندگی بودم لاستیک موتور ترکید و به زمین خوردم از ناحیه دست و پا دچارآسیب شدم و به بیمارستان منتقل شدم، شش بخیه در دست و چهار بخیه در پا نتیجش بود در کمال ناباوری هزار و سیصد دلار هزینه برام برداشت با شماره روی بیمه مسافرتیم تماس گرفتم یک آقای ایرانی خیلی مودب گوشی و برداشت و گفت اصلا نگران نباشین برای تمام هزینه هاتون فاکتور بگیرید و چون تصادف کردین یه گزارش پلیسم لازمه، وقتی به ایران اومدیم کل هزار و سیصد دلار و دریافت کردم از اون به بعد دیگه بدون بیمه مسافرتی سفر نکردم حتی برای سفر به دبی و ترکیه و این خاطره رو برای هر کسی که می خواد بره سفر تعریف می کنم.

مزایای بیمه نامه مسافرت خارج از کشور با احتساب موارد استثتائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از:

 • پرداخت هزینه های درمانی، جراحی داروخانه ها و بیمارستانها جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ پنجاه هزار یورو
 • جبران هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ یکصد و پنجاه یورو
 • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
 • پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی در طول سفر تا یکهزار یورو طبق شرایط بیمه نامه
 • راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدراک مسافرتی
 • بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن بیمه شده
 • بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
 • پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان کشور مقصد
 • انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده
 • بازگشت پیش بینی نشده و فورس ماژور به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید
 • ارسال دارو از کشور ایران به کشوری که بیمه شده در آن بستری است
 • استرداد بار مسافر در صورت مفقودی یا اشتباه مسیر بار
 • چنانچه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد هزینه های خریدهای اضطراری تا مبلغ دویست یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ هشتصد یورو
 • در صورتیکه مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه، ویزا و…. ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهای قانونی برای جایگزینی آنها
 • پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ یورو برای حداکثر ۱۵ روز متوالی در بیمارستان بستری شود
 • هزینه های پزشکی و بستری در خارج از کشور تا سقف پنجاه هزار یورو تقبل خواهد نمود.
 • جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به خارج از کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
 • پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی شرکت امداد رسان مفری در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید .
 • بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی شرکت امداد رسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا (محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر یا وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود .
 • بازگرداندن جسد متوفی
 • سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ۱۰ روز تا (مبلغ۸۵۰ یورو) را پرداخت خواهد نمود .
 • بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
 • ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
 • حواله تضمینی وجوه نقد شرکت امداد رسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود .
 • حواله وجه نقد چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقودی بار، بیماری یا حادثه پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت امداد رسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.
 • فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت امداد رسان مفری هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی،شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.
 • معاضدت حقوقی شرکت امداد رسان مفری هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور تا سقف حداکثر هزارو پانصد یورو و یا معادل آن (به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد .


مشاور شما برترین نمایندگی صدور بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه مسافرتی نمایندگی سالمی 9-88061368
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

محاسبه آنلاین قرارداد عمر و حوادث گروهی

محاسبه آنلاین بیمه عمر

با عرض پوشش فرم محاسبه بیمه عمر در حال آماده سازی می باشد.

.

محاسبه آنلاین بیمه درمان تکمیلی

با عرض پوشش فرم محاسبه بیمه درمان تکمیلی در حال آماده سازی می باشد.

.

محاسبه آنلاین بیمه مسافرتینرخ بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مفری)- مسافر
۵۰۰۰۰ € شینگن طلایی
۸۱ الی ۱۲۰ سال ۷۶ الی ۸۰ سال ۷۱ الی ۷۵ سال ۶۶ الی ۷۰ سال ۱۳ الی ۶۵ سال تا ۱۲ سال سن / مدت
۱٫۱۰۵٫۶۵۰ ۸۲۹٫۵۰۰ ۵۵۳٫۳۵۰ ۴۱۴٫۷۵۰ ۲۷۶٫۱۵۰ ۱۳۸٫۶۰۰ ۱ الی ۷
۲٫۱۵۴٫۶۰۰ ۱٫۶۱۵٫۹۵۰ ۱٫۰۷۷٫۳۰۰ ۸۰۸٫۵۰۰ ۵۳۸٫۶۵۰ ۲۶۹٫۸۵۰ ۸ الی ۱۵
۲٫۵۵۱٫۵۰۰ ۱٫۹۱۴٫۱۵۰ ۱٫۲۷۵٫۷۵۰ ۹۵۶٫۵۵۰ ۶۳۸٫۴۰۰ ۳۱۹٫۲۰۰ ۱۶ الی ۲۳
۲٫۶۶۴٫۹۰۰ ۱٫۹۹۹٫۲۰۰ ۱٫۳۳۲٫۴۵۰ ۹۹۹٫۶۰۰ ۶۶۶٫۷۵۰ ۳۳۲٫۸۵۰ ۲۴ الی ۳۱
۴٫۱۱۰٫۷۵۰ ۴٫۱۱۰٫۷۵۰ ۲٫۰۵۵٫۹۰۰ ۱٫۵۴۱٫۴۰۰ ۱٫۰۲۷٫۹۵۰ ۵۱۳٫۴۵۰ ۳۲ الی ۴۵
۴٫۶۴۹٫۴۰۰ ۳۴۸۷٫۰۵۰ ۲٫۳۲۴٫۷۰۰ ۱٫۷۴۴٫۰۵۰ ۱٫۱۶۲٫۲۵۰ ۵۸۱٫۷۰۰ ۴۶ الی ۶۲
۶٫۶۶۲٫۲۵۰ ۴٫۹۹۶٫۹۵۰ ۳٫۳۳۱٫۶۵۰ ۲٫۴۹۷٫۹۵۰ ۱٫۶۶۵٫۳۰۰ ۸۳۲٫۶۵۰ ۶۳ الی ۹۲
۱۲٫۳۸۸٫۹۵۰ ۹٫۲۹۱٫۴۵۰ ۶٫۱۹۵٫۰۰۰ ۴٫۶۴۶٫۲۵۰ ۳٫۰۹۷٫۵۰۰ ۱٫۵۴۸٫۷۵۰ ۹۳ الی ۱۸۰
۲۰٫۹۷۹٫۰۰۰ ۱۵٫۷۳۴٫۲۵۰ ۱۰٫۴۸۹٫۵۰۰ ۷٫۸۶۷٫۶۵۰ ۵٫۲۴۴٫۷۵۰ ۲٫۶۲۲٫۹۰۰ ۱۸۱ الی ۳۶۵

50000 € آمریکا ، کانادا و ژاپن
۸۱ الی ۱۲۰ سال ۷۶ الی ۸۰ سال ۷۱ الی ۷۵ سال ۶۶ الی ۷۰ سال ۱۳ الی ۶۵ سال تا ۱۲ سال سن / مدت
۱،۲۴۸،۰۰۰ ۹۳۶،۰۰۰ ۶۲۴،۰۰۰ ۴۶۸،۰۰۰ ۳۱۲،۰۰۰ ۱۵۶،۰۰۰ ۱ الی ۷
۲،۴۳۲،۵۶۰ ۱،۸۲۴،۱۶۰ ۱،۲۱۶،۸۰۰ ۹۱۲،۰۸۰ ۶۰۸،۴۰۰ ۳۰۳،۶۸۰ ۸ الی ۱۵
۲،۸۸۰،۸۰۰ ۲،۱۶۱،۱۲۰ ۱،۴۴۰،۴۰۰ ۱،۰۸۰،۵۶۰ ۷۲۰،۷۲۰ ۳۵۹،۸۴۰ ۱۶ الی ۲۳
۳،۰۰۸،۷۲۰ ۲،۲۵۶،۸۰۰ ۱،۵۰۴،۸۸۰ ۱،۱۲۸،۴۰۰ ۷۵۱،۹۲۰ ۳۷۶،۴۸۰ ۲۴ الی ۳۱
۴،۶۴۱،۵۲۰ ۳،۴۸۰،۸۸۰ ۲،۳۲۱،۲۸۰ ۱،۷۴۰،۹۶۰ ۱،۱۶۰،۶۴۰ ۵۸۰،۳۲۰ ۳۲ الی ۴۵
۵،۲۲۸،۰۸۰ ۳،۹۲۱،۸۴۰ ۲،۶۱۴،۵۶۰ ۱،۹۶۰،۴۰۰ ۱،۳۰۷،۲۸۰ ۶۵۳،۱۲۰ ۴۶ الی ۶۲
۷،۵۴۳،۱۲۰ ۵،۶۵۷،۶۰۰ ۳،۷۷۲،۰۸۰ ۲،۸۲۸،۸۰۰ ۱،۸۸۵،۵۲۰ ۹۴۳،۲۸۰ ۶۳ الی ۹۲
۱۳،۹۷۸،۶۴۰ ۱۰،۴۸۳،۲۰۰ ۶،۹۸۸،۸۰۰ ۵،۲۴۱،۶۰۰ ۳،۴۹۴،۴۰۰ ۱،۷۴۷،۲۰۰ ۹۳ الی ۱۸۰
۲۳،۶۸۸،۰۸۰ ۱۷،۷۶۶،۳۲۰ ۱۱،۸۴۴،۵۶۰ ۸،۸۸۲،۶۴۰ ۵،۹۲۱،۷۶۰ ۲،۹۶۰،۸۸۰ ۱۸۱ الی ۳۶۵

50000 € سراسر جهان بجز آمریکا ، کانادا و ژاپن
۸۱ الی ۱۲۰ سال ۷۶ الی ۸۰ سال ۷۱ الی ۷۵ سال ۶۶ الی ۷۰ سال ۱۳ الی ۶۵ سال تا ۱۲ سال سن / مدت
۸۷۳،۶۰۰ ۶۵۵،۲۰۰ ۴۳۶،۸۰۰ ۳۲۷،۶۰۰ ۲۱۸،۴۰۰ ۱۰۹،۲۰۰ ۱ الی ۷
۱،۷۰۲،۴۸۰ ۱،۲۷۷،۱۲۰ ۸۵۱،۷۶۰ ۶۳۸،۵۶۰ ۴۲۵،۳۶۰ ۲۱۳،۲۰۰ ۸ الی ۱۵
۲،۰۱۶،۵۶۰ ۱،۵۱۲،۱۶۰ ۱،۰۰۸،۸۰۰ ۷۵۶،۰۸۰ ۵۰۴،۴۰۰ ۲۵۱،۶۸۰ ۱۶ الی ۲۳
۲،۱۰۶،۰۰۰ ۱،۵۷۹،۷۶۰ ۱،۰۵۳،۵۲۰ ۷۸۹،۳۶۰ ۵۲۶،۲۴۰ ۲۶۳،۱۲۰ ۲۴ الی ۳۱
۳،۲۴۸،۹۶۰ ۲،۴۳۶،۷۲۰ ۱،۶۲۴،۴۸۰ ۱،۲۱۸،۸۸۰ ۸۱۲،۲۴۰ ۴۰۶،۶۴۰ ۳۲ الی ۴۵
۳،۶۵۹،۷۶۰ ۲،۷۴۴،۵۶۰ ۱،۸۳۰،۴۰۰ ۱،۳۷۲،۸۰۰ ۹۱۵،۲۰۰ ۴۵۷،۶۰۰ ۴۶ الی ۶۲
۵،۲۸۱،۱۲۰ ۳،۹۶۰،۳۲۰ ۲،۶۴۰،۵۶۰ ۱،۹۸۰،۱۶۰ ۱،۳۱۹،۷۶۰ ۶۶۰،۴۰۰ ۶۳ الی ۹۲
۹،۷۸۴،۳۲۰ ۷،۳۳۸،۲۴۰ ۴،۸۹۲،۱۶۰ ۳،۶۶۹،۱۲۰ ۲،۴۴۶،۰۸۰ ۱،۲۲۳،۰۴۰ ۹۳ الی ۱۸۰
۱۶،۵۸۱،۷۶۰ ۱۲،۴۳۶،۳۲۰ ۸،۲۹۰،۸۸۰ ۶،۲۱۸،۱۶۰ ۴،۱۴۵،۴۴۰ ۲،۰۷۲،۷۲۰ ۱۸۱ الی ۳۶۵

۱۰۰۰۰ € کشورهای خاورمیانه ، ترکیه و آفریقا
۸۱ الی ۱۲۰ سال ۷۶ الی ۸۰ سال ۷۱ الی ۷۵ سال ۶۶ الی ۷۰ سال ۱۳ الی ۶۵ سال تا ۱۲ سال سن / مدت
۴۰۰،۴۰۰ ۳۰۰،۵۶۰ ۲۰۰،۷۲۰ ۱۴۹،۷۶۰ ۹۹،۸۴۰ ۴۹،۹۲۰ ۱ الی ۷
۹۵۹،۹۲۰ ۷۲۰،۷۲۰ ۸۴۰،۸۴۰ ۳۵۹،۸۴۰ ۲۴۰،۲۴۰ ۱۱۹،۶۰۰ ۸ الی ۱۵
۱،۱۴۱،۹۲۰ ۸۵۵،۹۲۰ ۵۷۰،۹۶۰ ۴۲۸،۴۸۰ ۲۸۴،۹۶۰ ۱۴۲،۴۸۰ ۱۶ الی ۲۳
۱،۱۹۴،۹۶۰ ۸۹۶،۴۸۰ ۵۹۸،۰۰۰ ۴۴۸،۲۴۰ ۲۹۸،۴۸۰ ۱۴۹،۷۶۰ ۲۴ الی ۳۱
۲،۰۲۶،۹۶۰ ۱،۵۲۰،۴۸۰ ۱،۰۱۴،۰۰۰ ۷۶۰،۲۴۰ ۵۰۶،۴۸۰ ۲۵۳،۷۶۰ ۳۲ الی ۴۵
۲،۰۹۱،۴۴۰ ۱،۵۶۸،۳۲۰ ۱،۰۴۵،۲۰۰ ۷۸۴،۱۶۰ ۵۲۳،۱۲۰ ۲۶۱،۰۴۰ ۴۶ الی ۶۲
۲،۹۸۷،۹۲۰ ۲،۲۴۱،۲۰۰ ۱،۴۹۳،۴۴۰ ۱،۱۲۰،۰۸۰ ۷۴۶،۷۲۰ ۳۷۳،۳۶۰ ۶۳ الی ۹۲

۱۰۰۰۰ € کشورهای بحرین ، کویت ، عمان ، عربستان سعودی ، قطر ، و امارات متحده عربی
۸۱ الی ۱۲۰ سال ۷۶ الی ۸۰ سال ۷۱ الی ۷۵ سال ۶۶ الی ۷۰ سال ۱۳ الی ۶۵ سال تا ۱۲ سال سن / مدت
۳۴۱،۱۲۰ ۲۵۵،۸۴۰ ۱۷۰،۵۶۰ ۱۲۷،۹۲۰ ۸۵،۲۸۰ ۴۲،۶۴۰ ۱ الی ۷
۶۷۱،۸۴۰ ۵۰۴،۴۰۰ ۳۳۵،۹۲۰ ۲۵۱،۶۸۰ ۱۶۸،۴۸۰ ۸۴،۲۴۰ ۸ الی ۱۵
۷۸۹،۳۶۰ ۵۹۱،۷۶۰ ۳۹۵،۲۰۰ ۲۹۶،۴۰۰ ۱۹۷،۶۰۰ ۹۸،۸۰۰ ۱۶ الی ۲۳
۸۳۲،۰۰۰ ۶۲۴،۰۰۰ ۴۱۶،۰۰۰ ۳۱۲،۰۰۰ ۲۰۸،۰۰۰ ۱۰۴،۰۰۰ ۲۴ الی ۳۱
۱،۴۰۸،۱۶۰ ۱،۰۵۶،۶۴۰ ۷۰۴،۰۸۰ ۵۲۸،۳۲۰ ۳۵۲،۵۶۰ ۱۷۵،۷۶۰ ۳۲ الی ۴۵
۱،۴۵۰،۸۰۰ ۱،۰۸۸،۸۸۰ ۷۲۵،۹۲۰ ۵۴۳،۹۲۰ ۳۶۲،۹۶۰ ۱۸۰،۹۶۰ ۴۶ الی ۶۲
۲،۰۸۱، ۱،۵۶۱،۰۴۰ ۱،۰۴۰،۰۰۰ ۷۸۰،۰۰۰ ۵۲۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰ ۶۳ الی ۹۲


جهت مشاوره و دریافت نرخ بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه مسافرتی با شماره 9-88061368 تماس حاصل فرمائید.
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

سفارش آنلاین قرارداد عمر و حوادث گروهی

سفارش آنلاین بیمه عمر

با عرض پوزش فرم سفارش بیمه جامع زندگی و بیمه عمر و پس انداز در حال آماده سازی می باشد.

سفارش آنلاین بیمه درمان تکمیلی

با عرض پوزش فرم سفارش بیمه درمان تکمیلی در حال آماده سازی می باشد.

سفارش آنلاین بیمه مسافرتی

با عرض پوزش فرم سفارش بیمه مسافرتی مفری در حال آماده سازی می باشد.جهت مشاوره و سفارش بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه مسافرتی با شماره 9-88061368 تماس حاصل فرمائید.
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

سوالات متداول قرارداد عمر و حوادث گروهی

سوالات متداول بیمه عمر

* در صورت فوت و یا جمع آوری نمایندگی بیمه بیمه نامه های عمر صادره توسط آن نمایندگی چگونه پیگیری می شود؟

کلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نمایندگی ها زیر نظر بیمه ایران بوده و با ارایه شماره بیمه نامه به هر یک از نمایندگان بیمه و یا امور نمایندگان بیمه ایران می توان آدرس نمایندگی، نماینده جایگزین و یا شعبه ای که کار این نمایندگی را پیگیری می نماید را می توان جستجو و پیدا نمود.


* بطور کلی کلمات واصطلاحات رایج در بیمه عمر و انواع آنرا نام ببرید؟

انواع بیمه عمر: بیمه عمر و پس انداز، بیمه جامع زندگی، بیمه مهریه، بیمه جهیزیه، بیمه سرمایه گذاری، بیمه تأمین آتیه، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه عمر زمانی، بیمه تمام عمر
اصطلاحاتی که در بیمه عمر باید بدانیم: پیشنهاد بیمه عمر، پرسشنامه بیمه جامع زندگی، بیمه گر، بیمه شده، بیمه گذار، استفاده کننده، ذینفع، ارزش باز خریدی، سرمایه فوت، پوشش امراض خاص، پوششهای پزشکی، از کارافتادگی، ضریب تعدیل، پیشبینی نرخ سود


سوالات متداول بیمه درمان تکمیلی

* بطور کلی در بیمه درمان چه بیماریهای تحت پوشش می باشد؟

در بیمه درمان گروهی کلیه اعمال جراحی اعم از چهار عمل اصلی و جراحی های سرپایی، هزینه های پاراکلنیکی، رفع عیوب انکساری چشم، زایمان، نازایی، هزینه های آزمایشگاهی وحتی ویزیت و دندانپزشکی در صورتیکه به توافق طرفین رسیده باشد و حق بیمه آن پرداخت و در بیمه نامه قید شده باشد تحت پوشش می باشد.


* آیا بیمه درمان را می توان بصورت انفرادی انجام داد؟

ارائه این خدمات فقط به گروهها امکان پذیر می باشد و بیمه گذار می بایست حتما شخصیت حقوقی باشد. ولی از نظر تعداد گروه توافقی می باشد که بین بیمه گر و بیمه گذار حاصل می شود.


سوالات متداول بیمه مسافرتی

* بطور کلی در بیمه درمان چه بیماریهای تحت پوشش می باشد؟

در بیمه درمان گروهی کلیه اعمال جراحی اعم از چهار عمل اصلی و جراحی های سرپایی، هزینه های پاراکلنیکی، رفع عیوب انکساری چشم، زایمان، نازایی، هزینه های آزمایشگاهی و حتی ویزیت و دندانپزشکی در صورتیکه به توافق طرفین رسیده باشد و حق بیمه آن پرداخت و در بیمه نامه قید شده باشد تحت پوشش می باشد.


* آیا بیمه درمان را می توان بصورت انفرادی آنجام داد؟

ارائه این خدمات فقط به گروهها امکان پذیر می باشد و بیمه گذار می بایست حتما شخصیت حقوقی باشد. ولی از نظر تعداد گروه توافقی می باشد که بین بیمه گر و بیمه گذار حاصل می شود.مشاور شما برترین نمایندگی صدور بیمه عمر، بیمه درمان و بیمه مسافرتی نمایندگی سالمی 9-88061368
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل