بیمه مسئولیت
image

براساس قانون مسئولیت مدنی مصوب بیمه مرکزی کلیه افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تأمین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت خطرناک بیمه گذار متوجه دیگران می شود . در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد .

از انواع متنوع بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران بیمه ایران
 • بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی
 • بیمه مسئولیت حمل و نقل بیمه طبق کنوانسیون C.R.M ایران
 • بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
 • بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
 • بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان
 • بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ‌محاسب و ناظر ساختمان
 • بیمه مسئولیت جامع C.G.L
 • بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
 • بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
 • بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
 • بیمه مسئولیت مدنی شرکت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی

جهت مشاوره رایگان همین امروز با شماره تلفن 9-88061368 تماس حاصل فرمایید.


مزایای بیمه مسئولیت

 • حمایت از کارفرمایان در برابر حوادث احتمالی حیطه مسئولیت آنها ممکن است برای کارمندان و کارگران پیش بیاید، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
 • حمایت از سازندگان ساختمانها در برابر حوادث احتمالی که ممکن است برای ساختمانهای مجاورو کارگران و پیمانکاران فرعی آنها پیش بیاید، بیمه مسئولیت اشخاص ثالث و کارکنان در فعالیتهای ساختمانی
 • حمایت از جامعه پزشکی، پزشکان، پیراپزشکان و جراحان متخصص در برابر بیماران و افرادی که ممکن است به هر دلیلی در حیطه مسئولیت پزشکان محترم دچارآسیب شوند، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان
 • حمایت از مهندسین ناظر، طراح و محاسب در برابر اشتباهات احتمالی در پروژه ها در برابر کارفرمایان در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح و مهاسب


مشاور شما برترین نمایندگی صدور بیمه مسئولیت نمایندگی سالمی 9-88061368
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

محاسبه آنلاین بیمه مسئولیت

با عرض پوشش فرم محاسبه بیمه مسئولیت در حال آماده سازی می باشد.جهت مشاوره و دریافت نرخ بیمه مسئولیت با شماره 9-88061368 تماس حاصل فرمائید.
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

سفارش آنلاین بیمه مسئولیت

با عرض پوزش فرم سفارش آنلاین بیمه مسئولیت در حال آماده سازی می باشدجهت مشاوره و سفارش بیمه مسئولیت با شماره 9-88061368 تماس حاصل فرمائید.
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل

سوالات متداول بیمه مسئولیت*در صورت عدم پرداخت کل و یا بخشی از حق بیمه در صورت بروز خسارت به چه نحوی عمل می شود؟

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، علاوه بر آنکه بیمه ایران مستحق و مجاز به مطالبه آن به هر طریق ممکن می باشد، تعهدی نیز نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت. در صورت تقسیط حق بیمه و عدم پرداخت برخی از اقساط آن، بیمه ایران در اعمال قاعده نسبی مختار است.


*آیا غرامت فوت و نقص عضو به نماینده بیمه گذار و یا کارفرما پرداخت خواهد شد؟

غرامت نقص عضو کلی و یا جزئی در وجه شخص زیان دیده پرداخت می شود.


*آیا کارکنان خارجی نیز می توانند از خدمات بیمه های مسئولیت استفاده کنند؟

خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیرایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت است که کتبا به بیمه گراعلام، پوشش مربوطه خریداری و حق بیمه آن پرداخت شود.


* در صورت بروز حادثه برای تشکیل پرونده چقدر زمان لازم است؟

بیمه گذار موظف است حداکثر ۵ روز پس از وقوع حادثه، بیمه ایران را به هر طریق ممکن (ارسال نامه، فکس، مراجعه حضوری و …) مطلع کرده و طبق نظر کارشناس خسارت بیمه ایران، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه اقدام نماید


* بطور کلی اصطلاحات رایج در بیمه های مسئولیت را نام ببرید؟

بیمه مسئولیت مدنی، بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت کارفرما، بیمه نامه مسئولیت، ذینفع، زیاندیده، غرامت جانی، خسارت مالی، فوت و نقص عضو، حادثه، قانون بیمه مسئولیت مدنیمشاور شما برترین نمایندگی صدور بیمه مسئولیت نمایندگی سالمی 9-88061368
نزدیکترین نمایندگی به شما با فاصله یک تلفن، کلیه مراحل مشاوره و صدور در محل